?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 地暖边角条_PAP胶带生厂家_塑帖箔厂家-沛_煜美泰通保温徏材有限公?/title> <link charset="gb2312" href="/template/yumei/css/indexcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/yumei/js/indexjs.js"></script> <link href="/template/yumei/css/allbag.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--l对路径外部样式的引?-> <!--抬头--> <div class="top_bg"> <div id="top" class="box"> <div class="top_l fl">沛_煜美泰通保温徏材有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">PAP胶带</a>?a href="/supply/">塑帖箔h</a>?a href="/news/">地暖边角条多钱一q米</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33481/stat/"></script> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="head_bg"> <div id="head" class="box"> <img src="/uploads/logo/20180528113442.png" alt="沛_煜美泰通保温徏材有限公? width="1100"/> <div class="clear"></div> </div> </div> <!--end--> <!--D--> <div class="nav_bg"> <!--定义区块的大背景Q一般ؓ100%q铺--> <div class="nav box"> <!--定义区块的idQ用class="box"定义区域固定宽度居中Q即版面居中--> <ul> <li id="aa0"><a href="/" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li id="aa1"><a href="/about" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li id="aa2"><a href="/supply" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li id="aa3"><a href="/news" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li id="aa6"><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">产品视频</a></li> <li id="aa6"><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">车间实景</a></li> <li id="aa9" style="background:none;"><a href="/contact" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <!--此段JS必须攄在导航代码以?-> <script type="text/javascript"> // JavaScript Document var curUrl = location.pathname.substr(1); if(curUrl.indexOf("about")>-1){ if(curUrl.indexOf("about2")>-1){ document.getElementById('aa6').className=" a_nav"; }else{ document.getElementById('aa1').className=" a_nav"; } }else if(curUrl.indexOf("supply")>-1){ document.getElementById('aa2').className=" a_nav"; }else if(curUrl.indexOf("news")>-1){ document.getElementById('aa3').className=" a_nav"; }else if(curUrl.indexOf("contact")>-1){ document.getElementById('aa7').className=" a_nav"; }else if(curUrl.indexOf("contact")>-1){ document.getElementById('aa7').className=" a_nav"; }else{ document.getElementById('aa0').className=" a_nav"; } </script> <!--end--> <!--qȝ?-> <script type="text/javascript" src="/template/yumei/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/yumei/js/sl-1.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $.focus("#focus001"); }); </script> <div class="focus" id="focus001"> <ul id="slides"> </ul> </div> <!--end--> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20180609053639.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180528114118.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180609053652.jpg"; document.getElementById("slides").innerHTML='<li><div style="background:url('+picarr[1]+') center no-repeat;"></div></li><li><div style="background:url('+picarr[2]+') center no-repeat;"></div></li><li><div style="background:url('+picarr[3]+') center no-repeat;"></div></li>'; </script> <style> .focus_n{display:none;} </style> <div id="bodycon"> <div id="left"> <div class="list fl"> <div class="list_t"><b>新闻中心</b>News </div> <div class="list_d"> <div class="top10"></div> <style> #classimgshow1{_width:24images/eaf6ba9192ea429980f8e2c05a91d014.gifpx;width:240px;_height:50px; height:50px;_line-height:50px;line-height:50px; border-bottom:1px solid #666; background:url(0) no-repeat left; _padding-left:15px;padding-left:15px;} #classimgshow1 a{color:#0;text-decoration:none;} #classimgshow2{_width:225px; width:225px;_height:5images/eaf6ba9192ea429980f8e2c05a91d014.gifpx; height:50px;_line-height:50px;line-height:50px; background:url(0) no-repeat left; _padding-left:20px;padding-left:20px;} #classimgshow2 a{color:#0;text-decoration:none;} .clear{height:0; overflow:hidden; clear:both;} </style> <div id='classimgshow1'> <a href="/news/xwzx/">新闻中心</a></div> <div class="top20"></div> </div> <div class="list_m"></div> </div> </div> <div id="center"> <div id="bodycontent" class="mianbxContent" style="height:25px;width:90%;text-align:right;">您的位置: <a href="/">首页</a> > <a href="/news/news_8.html">新闻信息</a> </div> <div id="bodycontent"> <div style="width:840px; text-align:left;" class="news_box_lbm"> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/140.html" rel="nofollow" title="塑贴箔应该怎样q行施工" class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20190812092150.jpg" alt="塑贴箔应该怎样q行施工"></a> <a href="/news/140.html" title="塑贴箔应该怎样q行施工" style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">塑贴箔应该怎样q行施工</p> <p class="xwlbnr">  塑贴箔是一U新型的建材Q该产品h非常多的使用特点Q该产品的外观看h非常的大方,而且q_观Q该产品适合使用在超市,暖气道Q在下面的内容当中我们就详细的和您介l下该品的相关的知识,希望Ҏ有所....</p> <p class="xwlbsj">2019-08-12</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/139.html" rel="nofollow" title="PAP胶带和普通胶带的区别是什? class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20190809023539.png" alt="PAP胶带和普通胶带的区别是什?></a> <a href="/news/139.html" title="PAP胶带和普通胶带的区别是什? style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">PAP胶带和普通胶带的区别是什?/p> <p class="xwlbnr">  M产品在用的时候,都可以更好的发挥Z用,而它与我们的选择也有了关p,我们公司所生的PAP胶带在它是一U非常好的保温徏材品,在我们的各个行业当中都发挥了非常重要的作用,下面q编l我们做详细....</p> <p class="xwlbsj">2019-08-09</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/138.html" rel="nofollow" title="PAP胶带生厂家生的品种cd? class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20190805085344.png" alt="PAP胶带生厂家生的品种cd?></a> <a href="/news/138.html" title="PAP胶带生厂家生的品种cd? style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">PAP胶带生厂家生的品种cd?/p> <p class="xwlbnr">  我们PAP胶带生厂家生的PAP胶带h非常多的使用特点Q该产品是采用优良的材料Q加工而成的,该品的颜色大多数都是银色的Q在下面的内容当中我们就详细的和您介l下该品的相关的知识,希望Ҏ有所帮助....</p> <p class="xwlbsj">2019-08-05</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/137.html" rel="nofollow" title="PAP胶带厂家介绍PAP胶带的用注意事? class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20190802032311.png" alt="PAP胶带厂家介绍PAP胶带的用注意事?></a> <a href="/news/137.html" title="PAP胶带厂家介绍PAP胶带的用注意事? style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">PAP胶带厂家介绍PAP胶带的用注意事?/p> <p class="xwlbnr">  PAP胶带是我们公怸要生产的一U保温徏材,它在我们的徏{施工工E中的用已l是非常重要的了Q那么我们如何才能够使它q行使用了,他的正确操作Ҏ又是什么样的,接下来就由PAP胶带厂家为我们做详细的介l?...</p> <p class="xwlbsj">2019-08-02</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/136.html" rel="nofollow" title="地暖边角条应该如何正安? class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20190729084805.jpg" alt="地暖边角条应该如何正安?></a> <a href="/news/136.html" title="地暖边角条应该如何正安? style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">地暖边角条应该如何正安?/p> <p class="xwlbnr">  地暖边角条是地暖pȝ当中不可~少的保温材料,该品的h也是不一LQ因产品的规格和cd寸都是不一LQ所以hg也是有差异的Q在下面的内容当中我们就详细的和您介l下该品的相关的知识,希望Ҏ....</p> <p class="xwlbsj">2019-07-29</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/135.html" rel="nofollow" title="塑贴箔可以起到什么作? class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20190726115930.jpg" alt="塑贴箔可以起到什么作?></a> <a href="/news/135.html" title="塑贴箔可以起到什么作? style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">塑贴箔可以起到什么作?/p> <p class="xwlbnr">  塑贴箔它是可以应用在我们徏{行业当中的一U徏材品,它具有非常好的保温效果,能够满我们工程中的大量的需求。ؓ了能够让我们大家更多的了解到我们的品,在下面的内容当中我们pl的和您介绍下该产品....</p> <p class="xwlbsj">2019-07-26</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div></div></div> <div id="bodycontent" class="pages_info news_pages_info" style="padding-top:5px;padding-bottom:5px;"> <li class="previous_s"><a href="News_7.html">上一?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_solid">8</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_11.html" >11</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_12.html" >12</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_13.html" >13</a></li> <li class="next"><a href="News_9.html">下一?/a></li></div> </div> <div id="right"> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="top50"></div> <!--版权--> <div class="footer_bg"> <div class="footer box"> <div class="top20"></div> <div class="footer_l fl"> <ul> <li> <p><a href="/supply" rel="nofollow">产品展示</a></p> <a href="/jsjl/" rel="nofollow">胶水pd</a> <a href="/jdjl/" rel="nofollow">胶带pd</a> <a href="/dnjl/" rel="nofollow">地暖pd</a> <a href="/whjl/" rel="nofollow">外护pd</a> <a href="/tfjl/" rel="nofollow">通风pd</a> <a href="/nhjl/" rel="nofollow">耐火pd</a> <a href="/fsjl/" rel="nofollow">防水pd</a> <a href="/bwcl/" rel="nofollow">保温辅料</a> </li> <li> <p><a href="/about" rel="nofollow">关于我们</a></p> <a href="/about" rel="nofollow">公司?/a> <a href="/contact" rel="nofollow">联系我们</a> <a href="/sitemap.html">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">xml</a> </li> <li class="cont_w"> <p><a href="dgweb-91109.html">联系我们</a></p> 沛_煜美泰通保温徏材有限公?br> 地 址Q河北省河间市米各庄开发区<br> c话:0317-3801268<br> 手 机:17731740607 /卫经?br> 备案P<a target="_blank" rel="nofollow" style="display: inline-block;font-size: 12px;">冀ICP?8016336?1</a> <br> </li> </ul> </div> <div class="footer_r fr"> <img width="150px" src="/template/yumei/images/20170822174552_1665882094.jpg" /></div> <div class="clear"></div> <div class="top20"></div> <div class="copy">沛_煜美泰通保温徏材有限公?Copyright </div> <div class="copy">地暖边角条哪家好Q供应订做多钱Q橡塑帖厂家怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供橡塑脓、PAP胶带厂家、地暖边角保温条、PAP胶带生厂家{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?br/> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-03-31/"></script></div> </div> </div> <!--l束--> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.bpvvb.club/"><span class="STYLE1">³ԳԼϷ</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.05889857.buzz">嵥˫Сͼ</a> <a href="http://www.vvmlmf.buzz">찮齫޸</a> <a href="http://www.79619309.buzz">31ѡ7нԽ</a> <a href="http://www.813721.buzz">ʲôʽ</a> <a href="http://www.tgsxwi.buzz">ʢϷ</a> <a href="http://www.6234111.buzz">ʮһѡн</a> <a href="http://www.vtka.com.cn/">7k7k齫</a> <a href="http://www.129320.buzz">ܼФ</a> <a href="http://www.vfndti.buzz">ɽˮ齫</a> <a href="http://www.4358417.buzz">ʮһѡ忪</a> <a href="http://www.zjctgt.icu">ʮ׳5</a> <a href="http://www.879035.buzz">ֻ㼼</a> <a href="http://www.spygmw.buzz">齫ôз</a> <a href="http://www.9611024.buzz">Ͽʮ</a> <a href="http://www.vvhoeq.icu">½35ѡ7ʷ</a> <a href="http://www.bfdgkm.live">ְ </a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>