?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 地暖边角条_PAP胶带生厂家_塑帖箔厂家-沛_煜美泰通保温徏材有限公?/title> <link charset="gb2312" href="/template/yumei/css/indexcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/yumei/js/indexjs.js"></script> <link href="/template/yumei/css/allbag.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--l对路径外部样式的引?-> <!--抬头--> <div class="top_bg"> <div id="top" class="box"> <div class="top_l fl">沛_煜美泰通保温徏材有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">PAP胶带</a>?a href="/supply/">塑帖箔h</a>?a href="/news/">地暖边角条多钱一q米</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33481/stat/"></script> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="head_bg"> <div id="head" class="box"> <img src="/uploads/logo/20180528113442.png" alt="沛_煜美泰通保温徏材有限公? width="1100"/> <div class="clear"></div> </div> </div> <!--end--> <!--D--> <div class="nav_bg"> <!--定义区块的大背景Q一般ؓ100%q铺--> <div class="nav box"> <!--定义区块的idQ用class="box"定义区域固定宽度居中Q即版面居中--> <ul> <li id="aa0"><a href="/" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li id="aa1"><a href="/about" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li id="aa2"><a href="/supply" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li id="aa3"><a href="/news" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li id="aa6"><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">产品视频</a></li> <li id="aa6"><a href="/about/about3.html" rel="nofollow">车间实景</a></li> <li id="aa9" style="background:none;"><a href="/contact" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <!--此段JS必须攄在导航代码以?-> <script type="text/javascript"> // JavaScript Document var curUrl = location.pathname.substr(1); if(curUrl.indexOf("about")>-1){ if(curUrl.indexOf("about2")>-1){ document.getElementById('aa6').className=" a_nav"; }else{ document.getElementById('aa1').className=" a_nav"; } }else if(curUrl.indexOf("supply")>-1){ document.getElementById('aa2').className=" a_nav"; }else if(curUrl.indexOf("news")>-1){ document.getElementById('aa3').className=" a_nav"; }else if(curUrl.indexOf("contact")>-1){ document.getElementById('aa7').className=" a_nav"; }else if(curUrl.indexOf("contact")>-1){ document.getElementById('aa7').className=" a_nav"; }else{ document.getElementById('aa0').className=" a_nav"; } </script> <!--end--> <!--qȝ?-> <script type="text/javascript" src="/template/yumei/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/yumei/js/sl-1.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $.focus("#focus001"); }); </script> <div class="focus" id="focus001"> <ul id="slides"> </ul> </div> <!--end--> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20180609053639.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180528114118.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180609053652.jpg"; document.getElementById("slides").innerHTML='<li><div style="background:url('+picarr[1]+') center no-repeat;"></div></li><li><div style="background:url('+picarr[2]+') center no-repeat;"></div></li><li><div style="background:url('+picarr[3]+') center no-repeat;"></div></li>'; </script> <style> .focus_n{display:none;} </style> <div id="bodycon"> <div id="left"> <div class="list fl"> <div class="list_t"><b>新闻中心</b>News </div> <div class="list_d"> <div class="top10"></div> <style> #classimgshow1{_width:24images/eaf6ba9192ea429980f8e2c05a91d014.gifpx;width:240px;_height:50px; height:50px;_line-height:50px;line-height:50px; border-bottom:1px solid #666; background:url(0) no-repeat left; _padding-left:15px;padding-left:15px;} #classimgshow1 a{color:#0;text-decoration:none;} #classimgshow2{_width:225px; width:225px;_height:5images/eaf6ba9192ea429980f8e2c05a91d014.gifpx; height:50px;_line-height:50px;line-height:50px; background:url(0) no-repeat left; _padding-left:20px;padding-left:20px;} #classimgshow2 a{color:#0;text-decoration:none;} .clear{height:0; overflow:hidden; clear:both;} </style> <div id='classimgshow1'> <a href="/news/xwzx/">新闻中心</a></div> <div class="top20"></div> </div> <div class="list_m"></div> </div> </div> <div id="center"> <div id="bodycontent" class="mianbxContent" style="height:25px;width:90%;text-align:right;">您的位置: <a href="/">首页</a> > <a href="/news/news_2.html">新闻信息</a> </div> <div id="bodycontent"> <div style="width:840px; text-align:left;" class="news_box_lbm"> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/176.html" rel="nofollow" title="PAP胶带厂家介绍PAP胶带良好的密? class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20191223085828.jpg" alt="PAP胶带厂家介绍PAP胶带良好的密?></a> <a href="/news/176.html" title="PAP胶带厂家介绍PAP胶带良好的密? style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">PAP胶带厂家介绍PAP胶带良好的密?/p> <p class="xwlbnr">  PAP胶带是我们的厂家主要生的一ƾ品,它是采用BOPP为基材,通过涂专用的胶水制作而成的。它可以部分代替铝箔胶带。有很优良的性能Q下面我们的PAP胶带厂家׃ؓ大家介绍一下PAP胶带良好的密性。P....</p> <p class="xwlbsj">2019-12-23</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/175.html" rel="nofollow" title="地暖边角条要如何的改q呢" class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20191219104348.jpg" alt="地暖边角条要如何的改q呢"></a> <a href="/news/175.html" title="地暖边角条要如何的改q呢" style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">地暖边角条要如何的改q呢</p> <p class="xwlbnr">  地暖边角条就是我们^时所说的边角保温条,随着地暖行业的发展,保温条慢慢被重视和认可。施工中不用保温条或者采用切割的挤塑板代替边界保温条的做法也来少。那么,保温条还有改q空间吗Q当然有Q品的改良....</p> <p class="xwlbsj">2019-12-19</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/174.html" rel="nofollow" title="塑贴箔性能良好使用安全" class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20191216084803.jpg" alt="塑贴箔性能良好使用安全"></a> <a href="/news/174.html" title="塑贴箔性能良好使用安全" style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">塑贴箔性能良好使用安全</p> <p class="xwlbnr">  塑贴箔是在塑Z层表面粘合连接铝层Q经q特D处理其成Z体,再加上铝层本n的特征,大大加强了橡塑材料的各种性能指标。它的各斚w性能都是很优良的Q用也是很安全的,得到了广大用L认可和好评?...</p> <p class="xwlbsj">2019-12-16</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/173.html" rel="nofollow" title="PAP胶带的优Ҏ哪些? class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20191212111447.jpg" alt="PAP胶带的优Ҏ哪些?></a> <a href="/news/173.html" title="PAP胶带的优Ҏ哪些? style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">PAP胶带的优Ҏ哪些?/p> <p class="xwlbnr">  PAP胶带是太阌专业的胶带,它是以BOPP为基材,通过涂专用胶水制作。其产品的颜色ؓ银色Q有很好的用效果,得到了广大用L好评和认可,它的优点也是很多的,下面我们具体的来介l一下吧?、粘性强Q?...</p> <p class="xwlbsj">2019-12-12</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/172.html" rel="nofollow" title="PAP胶带生厂家介绍胶带的储? class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20191209084553.jpg" alt="PAP胶带生厂家介绍胶带的储?></a> <a href="/news/172.html" title="PAP胶带生厂家介绍胶带的储? style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">PAP胶带生厂家介绍胶带的储?/p> <p class="xwlbnr">  我们的PAP胶带生厂家生各种材质和型L胶带Q我们的日常生活中用到胶带的地方是很多的Q我们对它也是很熟悉的。但是它是怎样来储存的呢?也许我们知道的就不是那么多了Q下面我们就一h了解一下吧?、胶....</p> <p class="xwlbsj">2019-12-09</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="shopmrsc"> <ul> <li> <a href="/news/171.html" rel="nofollow" title="PAP胶带厂家介绍各种胶带的用? class="xwlb_img" ><img src="/uploads/news/20191205112720.jpg" alt="PAP胶带厂家介绍各种胶带的用?></a> <a href="/news/171.html" title="PAP胶带厂家介绍各种胶带的用? style="width:610px;" class="xwlb_content" > <p class="xwlbbt">PAP胶带厂家介绍各种胶带的用?/p> <p class="xwlbnr">  PAP胶带厂家生各种型号和材质的胶带Q品U多Q型号全Q您在我们厂可以选到您所需要的一ƾ,且它们的质量都是可以为您保证的,h也是很合理的Q下面我们就来介l一下这些胶带的用途。首先是我们的橡塑PVC?...</p> <p class="xwlbsj">2019-12-05</p> </a> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div></div></div> <div id="bodycontent" class="pages_info news_pages_info" style="padding-top:5px;padding-bottom:5px;"> <li class="previous_s"><a href="index.html" >上一?/li ><li class="pages_hollow"><a href="index.html">1</a></li> <li class="pages_solid">2</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_3.html">下一?/a></li></div> </div> <div id="right"> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="top50"></div> <!--版权--> <div class="footer_bg"> <div class="footer box"> <div class="top20"></div> <div class="footer_l fl"> <ul> <li> <p><a href="/supply" rel="nofollow">产品展示</a></p> <a href="/jsjl/" rel="nofollow">胶水pd</a> <a href="/jdjl/" rel="nofollow">胶带pd</a> <a href="/dnjl/" rel="nofollow">地暖pd</a> <a href="/whjl/" rel="nofollow">外护pd</a> <a href="/tfjl/" rel="nofollow">通风pd</a> <a href="/nhjl/" rel="nofollow">耐火pd</a> <a href="/fsjl/" rel="nofollow">防水pd</a> <a href="/bwcl/" rel="nofollow">保温辅料</a> </li> <li> <p><a href="/about" rel="nofollow">关于我们</a></p> <a href="/about" rel="nofollow">公司?/a> <a href="/contact" rel="nofollow">联系我们</a> <a href="/sitemap.html">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">xml</a> </li> <li class="cont_w"> <p><a href="dgweb-91109.html">联系我们</a></p> 沛_煜美泰通保温徏材有限公?br> 地 址Q河北省河间市米各庄开发区<br> c话:0317-3801268<br> 手 机:17731740607 /卫经?br> 备案P<a target="_blank" rel="nofollow" style="display: inline-block;font-size: 12px;">冀ICP?8016336?1</a> <br> </li> </ul> </div> <div class="footer_r fr"> <img width="150px" src="/template/yumei/images/20170822174552_1665882094.jpg" /></div> <div class="clear"></div> <div class="top20"></div> <div class="copy">沛_煜美泰通保温徏材有限公?Copyright </div> <div class="copy">地暖边角条哪家好Q供应订做多钱Q橡塑帖厂家怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供橡塑脓、PAP胶带厂家、地暖边角保温条、PAP胶带生厂家{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?br/> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-03-31/"></script></div> </div> </div> <!--l束--> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.bpvvb.club/"><span class="STYLE1">³ԳԼϷ</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.8629839.buzz">༸û</a> <a href="http://www.4188553.live">ﱫソ۶</a> <a href="http://www.qnlexe.buzz">ʲôϷ</a> <a href="http://www.ywplwa.buzz">qq齫ֻذװ</a> <a href="http://www.980888.buzz">СФѡһФ</a> <a href="http://www.bjsafb.buzz">人齫</a> <a href="http://www.0875628.buzz">ʮ</a> <a href="http://www.fmfomkpw.buzz">3dԻǺö</a> <a href="http://www.wmlxgy.tw">Ʊе</a> <a href="http://www.353296.buzz">ֲ</a> <a href="http://www.feldil.buzz">׷ֹ</a> <a href="http://www.2320237.buzz">˿ͧǰ</a> <a href="http://www.rhdtwzgb.buzz">Ա10Ԫ</a> <a href="http://www.urppxka.cn">齫Ϸ׬Ǯ</a> <a href="http://www.bdwahn.icu">è齫Ⱥ</a> <a href="http://www.691154.buzz">15ѡ5ʽͶע</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>